• Jaroslav Přenosil - dogs designer

    Nabízím své služby a poradenství, podpořené dlouholetou zkušeností a působením v Londýně v oblasti psí módy a jejích posledních trendů.